Kansen voor Kinderen

Woordenschat+

Werken aan je taal-,
reken-
en digitale vaardigheden
voor volwassenen

Uitleg van de activiteit

Bij Woordenschat+ ga je op jouw manier en dicht bij huis aan de slag met de Nederlandse taal. Naast lezen, schrijven en praten, wordt er ook gewerkt aan rekenen, computervaardigheden, ondersteuning bij studie/werk en sociale vaardigheden.

Er is binnen de groep veel ruimte voor jouw eigen aandachtspunten. Voor ouders van kinderen die naar school gaan is ouderdeelname een belangrijk doel. We leren je ook hoe je jouw kind kunt ondersteunen bij de taalontwikkeling.

Je kunt deelnemen aan Woordenschat+ wanneer je in Woensel-West of Vredeoord woont of wanneer je kind op Basisschool ’t Palet zit.

Wanneer je kinderen hebt in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar, dan kun je je kind aanmelden voor Woordenschat en in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar voor Woordenstroom.

Adres: SPIL Centrum, Wenckenbachstraat 54, Eindhoven

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Volwassenen
9.00 - 12.00
9.00 - 12.15
12.30 - 17.00
13.00 - 16.00
18.30 - 21.30