Kansen voor KinderenGelijke kansen voor
kinderen


Kom je ons versterken? Super! Daarmee
vervul je een hele belangrijke rol in het
waarmaken van onze missie. Samen werken we
aan gelijke kansen voor kinderen, zodat kinderen
uit de wijk op hun eigen manier hun talenten
kunnen ontdekken en ontwikkelen.

vrijwilligers

Fijn dat je wilt komen helpen!

Inmiddels telt het programma van stichting Kansen voor Kinderen meer dan 200 vrijwilligers, verdeeld over de verschillende deelprogramma’s. Deze vrijwilligers zijn de spil van het programma van De KLUP en deze mensen willen wij koesteren.

Kom je ons versterken? Super! Daarmee vervul je een hele belangrijke rol in het verwezenlijken van onze missie.
Samen werken we aan gelijke kansen voor kinderen, zodat ze op hun eigen manier hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo groeit ieder kind op tot de beste versie van zichzelf. Tijdens de activiteiten sta jij in direct contact met de kinderen en door aandacht te besteden aan elk kind,denken wij dat we heel veel kunnen betekenen in de ontwikkeling van een kind.

Gelijke kansen voor kinderen. Wat houdt dat in en waarom is het belangrijk?

Kansenongelijkheid is in Nederland helaas nog steeds een feit. Wordt er thuis Nederlands gesproken?
Wordt er voorgelezen uit boeken? Biedt de thuis omgeving vertrouwen en veiligheid voor de juiste ontwikkeling?
Niet elk kind geeft dezelfde antwoorden op deze vragen. Dit zijn aspecten in het leven van een kind waar school niet altijd grip op heeft en kan hebben. Er liggen kansen in het (sociale) fundament van de wijk waar kinderen opgroeien.

Waar word je vrijwilliger?

Opgroeien in de wijk Woensel-West betekent voor een deel van de kinderen opgroeien in achterstand. Deze kinderen zijn gebaat bij de nabijheid en kleinschaligheid van onze aanpak; een aanpak die gaat het om zelfvertrouwen, spelen en de ontwikkeling van basis- en sociale vaardigheden. Langdurige ondersteuning, ten minste gedurende hun gehele basisschoolperiode en het liefst ook daarna, is belangrijk.

De programma’s van De KLUP beperken zich niet tot de schoolsituatie, maar richten zich juist op de thuissituatie, de vrijetijd en “de straat”. Wij zien dat die brede inspanning, afgestemd op elkaar, noodzakelijk is gezien de ernst van de achterstanden. De resultaten bevestigen ons steeds weer in die benadering.

Wie ben jij?

Kansen voor Kinderen zet voor de uitvoer van alle activiteiten vrijwilligers in. Zij zijn de drijvende kracht achter de vele programma’s om krachtige kinderen en hun omgeving neer te zetten en belichamen het succes van het programma. Elke vrijwilliger brengt zijn of haar eigen expertise, vaardigheden en levenservaring in die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en hun omgeving. Zij worden via de coördinatoren betrokken bij vraagstukken die voor hen relevant zijn en bij de ontwikkeling van nieuwe thema’s of nieuw materiaal. Vaak wonen de vrijwilligers in de wijk of hebben een speciale band met de wijk of de doelgroep.

Waar hebben wij jouw hulp bij nodig?

In de wijk Woensel-West is een grote en diverse groep vrijwilligers actief binnen verschillende programma’s voor kinderen en volwassenen uit de wijk. Het belangrijkste deel van het programma is gericht op doorlopende activiteiten gedurende het hele schooljaar, zoals ondersteuningsprogramma’s op het gebied van taal, rekenen en huiswerk, een divers sport- en cultuuraanbod en een huiskamer als thuisbasis in de wijk. Voor deze programma’s zijn wij altijd op zoek naar gedreven vrijwilligers. Ook organiseren we seizoensgebonden activiteiten, zoals de kindervakantieweek tijdens de zomervakantie, huisjes timmeren tijdens andere vakanties of het onderhouden van Groenewoud, de pluk-, moes- en kruidentuin in de wijk.

Sportclub volwassenen

Wat vragen wij aan jou als vrijwilliger?

 • Je hebt bovenal een sociaal hart en enthousiasme om met mensen te werken die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
 • Je bent een betrouwbaar persoon voor de kinderen waar je mee werkt en je vindt het niet erg als de deelnemers kleine stapjes maken.
 • Je houdt van gezelligheid en draagt bij aan een positieve sfeer.
 • Je bent je ervan bewust dat je bijdraagt aan een hoger doel en je kunt dit vertalen in je vrijwilligerstaak.
 • Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je hoeft niet in de wijk te wonen.
 • Je kunt een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, de kosten hiervan worden vergoed.
 •  Als je twijfelt of het iets voor je is, schrijf je in en kom gewoon een keertje proefdraaien!

Wat hebben wij jou als vrijwilliger te bieden?

 • De mogelijkheid om een maatschappelijk bijdragen te leveren, want je helpt kinderen vooruit te komen in het leven.
 • Een divers palet aan mensen en culturen ontmoeten.
 • Een startprogramma waarin je leert wat het betekent om bij ons vrijwilliger te zijn.
 • Waardering, gezelligheid en een halfjaarlijkse vrijwilligersactiviteit.
 • Professionele begeleiding door een coördinator.
 • Coaching en intervisie met medevrijwilligers en de mogelijkheid om je te ontwikkelen.
 • Een vrijwilligersovereenkomst.
In The Mix