Kansen voor Kinderen

RekenKLUP

Spelenderwijs aan je
rekenvaardigheid werken

Uitleg van de activiteit

Bij RekenKLUP leren kinderen spelenderwijs tellen, krijgen ze begrip van cijfers en leren ze werken met rekenkundige begrippen (zoals op of onder, veel of weinig, lang of kort) en bouwen we aan een goede werkhouding.

Gedurende een uur per week op zaterdag ochtend kunnen kinderen uit groep 1 t/m 3 deelnemen aan de activiteiten die door vrijwilliger begeleiders en een ervaren coördinator worden ondersteund. Er activiteiten op rekengebied gedaan zoals gezelschapsspelletjes, puzzels, voorlezen en veel activiteiten waarin bewegend geleerd wordt, zowel binnen als buiten.

Aandachtspunten voor de ouders

De RekenKLUP biedt kinderen de kans om spelenderwijs te werken aan hun rekenvaardigheid zodat zij dit op school en thuis kunnen toepassen. Veel rekenproblemen bij kinderen op de basisschool ontstaan door een zwakke ontwikkeling van de vroege rekenvaardigheden op kleuterleeftijd.

Zit je kind bij de RekenKLUP, dan word je als ouder ook zelf betrokken bij de ontwikkeling van je kind. Je krijgt soms tips wat je zelf in en om het huis kan doen of je kind krijgt opdrachten/spelletjes mee naar huis.

Adres: Basisschool ’t Palet, Wenckenbachstraat 42, Eindhoven

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
RekenKLUP (4 t/m 6 jaar)
10.00 - 11.00