Kansen voor Kinderen

Oma Woordenschat denkt nog lang niet aan stoppen

Oma Woordenschat denkt nog lang niet aan stoppen

“Het is zo belangrijk dat kinderen genoeg woordjes kennen, dat zorgt ervoor dat ik door ga.”

Met 85 jaar is Wietske Kuipers de oudste vrijwilliger die actief is bij het naschoolse programma. Dus kennen de kinderen in Woensel-West, die ze iedere week een extra uurtje taalles geeft, haar niet als juf Wietske maar als oma Woordenschat.

Zelf woont Wietse Kuipers niet in de wijk maar elders in Woensel. Over de buurt kan ze dus niet veel zinnigs zeggen. “Die ken ik niet zo goed, maar het is echt geweldig dat er zulke buurtprojecten zijn. Het is super dat de kinderen hier op deze manier extra aandacht en kansen krijgen.” Sinds 2019 is Kuipers actief als taaldocent bij het woordenschat-programma. Iedere dinsdagmiddag geeft ze na de laatste bel een extra uurtje Nederlands aan kinderen die nog niet zo taalvaardig zijn.

Terwijl het juist ontzettend belangrijk is voor de jeugd om een goede woordenschat te hebben, zegt de vrijwilligster. “Het is heel belangrijk dat ze veel woordjes kennen, om beter gehoord maar ook gezien te worden. Kinderen willen graag verhalen vertellen. Het is sneu als het dan niet lukt om je uit te drukken op de wijze zoals je dat wilt.”

Wat de leerlingen helpt, is het bieden van een vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, denkt Kuipers. Zelf omschrijft ze zich als een vriend van de kinderen. “Ik ben geen strenge juf.” Een ervaren juf, dat is ze wel. “Ik heb een achtergrond als pedagogisch groepsleraar en social coach. Ik heb mijn hele leven gewerkt met kinderen en gezinnen.” Dus toen ze in 2019 op zoek ging naar vrijwilligerswerk via Eindhoven Doet had een jeugdactiviteit haar voorkeur. Het was uiteindelijk WIJeindhoven die haar wees op een vacature als taalvrijwilligster in Woensel-West.

Aan stoppen denkt ze nog lang niet. “Ik wandel altijd van huis naar het Spilcentrum. Zolang ik dat nog kan, blijf ik actief als vrijwilligster. Ik vind het enig om te doen en het is geweldig om kinderen te zien opbloeien.”

Die zijn ondertussen blij met ‘Oma woordenschat’, zoals Kuipers al snel genoemd werd door de leerlingen. Dan gaat de deur open en komt een meisje binnen voor de les. Ook haar zegt de naam Wietske niets. “Ik noem haar altijd gewoon oma.”