Kansen voor Kinderen

Het is een wisselwerking. Dankzij basisschool ’t Palet hebben de vrijwilligers van Kansen voor Kinderen de beschikking over leslokalen voor hun activiteiten. En de school heeft er zo een compleet naschools programma bij, inclusief ‘extra juffen en meesters’. Dus blijft de basisschool de vaste uitvalsbasis voor veel activiteiten.

Hulp bij rekenen en taal

Ook na de laatste bel is er nog van alles te doen in de lokalen van basisschool ’t Palet. Van extra hulp met rekenen en taallessen tot je eigen muziekinstrument leren bespelen zodat je met het schoolorkest kan optreden in de eindmusical. Soms lopen er zoveel ‘extra juffen en meesters’ door de school, dat zelfs adjunct-directeur Raoul Bongers het overzicht even kwijtraakt.

En dan zijn in de klassen weer andere kindergezichten te zien dan tijdens de schoollessen. “Dit is namelijk bedoeld voor alle kinderen uit de wijk”, zegt Bongers. Dus sluiten er ook leerlingen aan die naar een andere school gaan, zoals naar de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad en basisschool De Opbouw. Het merendeel van de wijkkinderen neemt deel aan één van de naschoolse activiteiten.

Het wonder van Woensel West

Ook nu Kansen voor Kinderen zelfstandig verder gaat, blijft ’t Palet hun vaste honk. Voor veel van de activiteiten maken ze gebruik van de lesruimtes of de gymzaal. “We zijn ontzettend tevreden met de samenwerking”, vertellen adjunct-directeur Raoul Bongers en Maud van der Poel namens ’t Palet en Kansen voor Kinderen. Want dat het uitgebreide naschoolse programma een positieve invloed heeft op de schoolprestaties zelf staat inmiddels wel vast. Zo stond ’t Palet een aantal jaar geleden nog onder toezicht nadat bleek dat de school slecht scoorde en veel leerlingen taalachterstanden hadden. Toen gebeurde het wonder van Woensel-West. Door de samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Trudo, de basisschool en vele wijkpartners draaide dit in een paar jaar tijd helemaal om, in 2018 had ‘t Palet zelfs de hoogste cito-score van alle basisscholen in Brabant. Het leverde ze het predicaat excellente school op en een bezoekje van de Vlaamse minister van onderwijs. Zij was onder de indruk hoe de hele wijk betrokken was bij het leesplezier en de woordenschat van de kinderen, dit dankzij het programma Kansen voor Kinderen.

Populaire school

Waar ouders vroeger hun kinderen bewust naar scholen buiten de wijk stuurden, krijgen ze sindsdien juist telefoontjes van ouders uit de hele stad. Want nergens is na de laatste les nog zoveel aandacht en kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen als op ’t Palet. “Ook nu scoren we nog steeds erg goed als school”, zegt Bongers. “Dat bewijst hoe belangrijk die extra aandacht is en waarom we hier mee door moeten gaan.”