Kansen voor Kinderen

HuiswerkKLUP

Een plek waar je
ondersteuning krijgt bij
het maken van je huiswerk
en je je leervaardigheden
verbetert

Uitleg van de activiteit

Hulp nodig bij het maken van je huiswerk? Dan is de HuiswerkKLUP iets voor jou. Behalve dat je hulp krijgt bij vakken waar je moeite mee hebt, leer je ook vaardigheden als plannen, informatie zoeken en samenvattingen maken. Huiswerk maken wordt zo makkelijker én leuker!

Bij de HuiswerkKLUP word je in duo’s of kleine groepjes begeleid door geschoolde (vak)docenten of experts op een bepaald gebied. De match met andere kinderen en je begeleider wordt gemaakt op niveau of schoolvak.

Aandachtspunten voor de ouders

De HuiswerkKLUP wordt begeleid door geschoolde (vak)docenten of experts met voldoende kennis van de lesstof. Ze doen dit vrijwillig voor kinderen uit hun wijk. Gezien de kosteloze deelname, hebben gezinnen met een kleine beurs voorrang. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator met een coachingsachtergrond.

Je kind werkt bij de HuiswerkKLUP aan het opbouwen van een goede werkhouding. Dit doen we door de aanpak gedurende de huiswerkbegeleiding langzaam te veranderen: van spelenderwijs leren en actieve werkvormen, naar steeds meer geconcentreerd samenwerken aan tafel en aan hun eigen laptop. Ook stimuleert de HuiswerkKLUP kinderen te reflecteren op hun eigen handelen en leren zij vaardigheden die hen helpen het schoolwerk zelfstandig thuis en op school te verwerken.

Adres: Basisschool ’t Palet, Wenckenbachstraat 42, Eindhoven

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Basisschool Groep 5 t/m 8
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
Middelbare school
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00