Kansen voor Kinderen

De aanvraag van de ANBI status is goedgekeurd en is ingegaan op 2 juli 2020.
Vanaf dat moment zijn financiële donaties aan onze stichting aftrekbaar van de belasting!Doelstelling ANBI:
De stichting Kansen voor Kinderen biedt kinderen naschoolse activiteitenprogramma’s tegen geringe betaling in actie- en krachtwijken in Eindhoven. Plezier, optimisme, aandacht, respect en waardering voor elkaar en hun families staan zeer hoog in het vaandel. Juist in de actiewijken waar Kansen voor kinderen op focust, is het ontzettend belangrijk en waardevol om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en hen mogelijkheden te geven voor een meer kansrijke toekomst.

Samenvatting beleidsplan:
Het programma van Kansen voor Kinderen is maatwerk. Aan de hand van het beleidsplan, de wens én de mogelijkheden van de scholen t.a.v deelname aan het naschools programma, wordt bekeken op welke behoeften kan worden ingespeeld. Het programma is zo opgebouwd, dat kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden ontwikkelen én kennis maken met natuur, cultuur en creativiteit, motoriek en beweging, samenwerken, luister- en communicatieve vaardigheden én het vergroten van hun leefwereld met respect voor de ander.